CHINEE,Sản phẩm bơm hơi của Trung Quốc.

Bóng bơi đặc biệt

Sản xuất tại Chinee Inflatables Inc.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm bơm hơi chất lượng cao trong bất kỳ kích thước hoặc hình ảnh nào. Vui lòng duyệt qua các danh mục sản phẩm bơm hơi.

Những gì bao gồm trong sản phẩm?
Nó được bao gồm các trò chơi bơm hơi, quạt gió, túi kit (bao gồm cả vật liệu cùng màu, keo dán).