CHINEE,Sản phẩm bơm hơi của Trung Quốc.

Bóng bơi đặc biệt,Sản xuất tại Chinee Inflatables Inc.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm bơm hơi chất lượng cao trong bất kỳ kích thước hoặc hình ảnh nào. Vui lòng duyệt qua các danh mục sản phẩm bơm hơi.

Tải về 10: 2024 Catalog *.PDF
Tải về 9:Catalog *.PDF
Tải về 8: Catalog*.JPG
Tải về 6: Catalog mới*.PDF
Tải về 5: Catalog mới*.JPG
Tải về 4:Catalog mới*.PDF
Tải về 3:Catalog mới*.JPG
Tải về 1:Catalog *.PDF
Tải về 2: Catalog*.JPG
Nếu bạn cần bản sao giấy, vui lòng cung cấp: Địa chỉ của bạn, Mã bưu điện, Tên, Số điện thoại và Số dịch vụ bưu chính nhanh (DHL, UPS, TNT, FEDEX hoặc EMS), và cho chúng tôi biết bạn cần bao nhiêu bản danh mục. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn.