CHINEE,Sản phẩm bơm hơi của Trung Quốc.

Bóng bơi đặc biệt

Sản xuất tại Chinee Inflatables Inc.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm bơm hơi chất lượng cao trong bất kỳ kích thước hoặc hình ảnh nào. Vui lòng duyệt qua các danh mục sản phẩm bơm hơi.

Price list
Vui lòng chọn số sản phẩm. bạn quan tâm, chúng tôi sẽ báo giá cho bạn.
Nếu bạn có thiết kế đặc biệt, Vui lòng cung cấp nhu cầu của bạn và bản phác thảo hoặc hình ảnh, Chúng tôi sẽ báo giá cho bạn.
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua
Điện thoại:0086-20-84044660 / 84044012
Fax:0086-20-84044656 / 84045191